Prezentujemy „najnowsze” pomniki przyrody, objęte formą ochrony przez Radę Miejską Gminy Skoki.

Na wniosek ówczesnych właścicieli nieruchomości, na działce numer 59/6 – obręb Budziszewice, ustanowiono pomnikami przyrody 2 dęby szypułkowe: „Stanisława” (o obwodzie 402cm) i „Grażynę” (o obwodzie 351cm). Okazalsze drzewo, na skutek jednej z wichur w 2013 stało się złomem i aktualne stanowi twór przyrody nieożywionej. Owe dęby objęto ochroną na mocy uchwały Nr XIV/101/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 2 lutego 2012.

2 dęby szypułkowe: „Stanisława” (o obwodzie 402cm) i „Grażynę” (o obwodzie 351cm)

Kolejny okazały Dąb bezszypułkowy (o obwodzie aż 510cm) znajduje się nieopodal wsi Chociszewo (przy polnej drodze, na lewo od drogi powiatowej, jadąc w kierunku Popowa Kościelnego). Właściciel gruntu, na którym rośnie drzewo zaproponował dla niego nazwę „Dąb Piaskowy” i tak też zostało zapisane w uchwale nr XXXV/266/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 27 marca 2014.

dąb bezszypułkowy, bez liści stoi na polu

Na granicy gminy Skoki, na skraju lasu przy drodze prowadzącej do jeziora Łomno (gm. Murowana Goślina) znajduje się głaz narzutowy (gnejs), którego obwód wynosi 702cm, a waga szacowana jest na poziomie 16 ton! Wspomniany pomnik przyrody, usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 9053/2 – obręb geodezyjny Brzeźno, Leśnictwo Brzeźno. Obiekt został objęty formą ochrony na mocy uchwały nr VII/34/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 27 marca 2015.

Wystający z ziemi w lesie. przed głazem stoi pal z tabliczką oznaczającą pomnik przyrody.

Na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo Rada Miejska Gminy Skoki uchwałą nr XLV/347/2018 z dnia 11 października 2018 roku ustanowiła niżej wymienione pomniki przyrody:

Dąb szypułkowy, o obwodzie 697cm i wysokości 16m, rośnie nieopodal cmentarza parafialnego, na działce o numerze ewidencyjnym 9164 – obręb geodezyjny Raczkowo, Leśnictwo Stawiany.

Dąb szypułkowy, duże drzewo z liśćmi stoi w lesie.

Dąb szypułkowy, o obwodzie 525cm i wysokości 22m, usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 9162 – obręb geodezyjny Raczkowo, Leśnictwo Antoniewo.

Drzewo Grab pospolity Antoni z zielonymi liśćmi stoi w lesie.

Grab pospolity „Antoni”, o obwodzie 331cm i wysokości 14m, rośnie na działce o numerze ewidencyjnym 9152 – obręb geodezyjny Rakojady, Leśnictwo Antoniewo.

Nazwa „Antoni” dla drzewa z gatunku Grab pospolity stanowi upamiętnienie ostatniego leśniczego, mieszkającego w dawnej siedzibie leśnictwa Antoniewo, natomiast „Babcia” dla Sosny pospolitej jest nazwą zwyczajowo nadaną przez mieszkańców wsi Kakulin.

Sosna pospolita „Babcia”, o obwodzie 253cm i wysokości 12m, znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 9116 – obręb geodezyjny Kakulin, Leśnictwo Antoniewo.

„Najświeższym” pomnikiem przyrody na terenie gminy Skoki jest Grusza pospolita „Niezwyciężona” rosnąca nieopodal jeziora Brzeźno, na działce o numerze ewidencyjnym 9028/5 – obręb geodezyjny Potrzanowo.

Drzewo posiada szczególną wartość przyrodniczą. Odznacza się okazałym rozmiarem (obwodem na wysokości pierśnicy wynoszącym 379cm), stanowiąc jednocześnie najokazalszą Gruszę pospolitą rosnąca na terenie Lasów Państwowych. Drzewo objęto uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XXII/199/2020 z dnia 29 października 2020 roku.

Szerzej o gruszy pisaliśmy w artykule:

Na terenie gminy Skoki, zgodnie z rejestrem Nadleśnictwa Łopuchówko, znajduje się jeszcze jeden pomnik przyrody: Dąb szypułkowy o obwodzie 431cm, zlokalizowany przy drodze gruntowej prowadzącej z Głęboczka do Dąbrówki Kościelnej (na działce numer 9152/1 – obręb Niedźwiedziny). Brak jest jednak szczegółowych informacji o akcie jego ustanowienia.

Artykuł ten kończy cykl „Poznaj pomniki przyrody”. Okres wakacyjny sprzyja wycieczkom, dlatego zachęcamy wszystkich do podziwiania „na żywo” zaprezentowanych we wszystkich artykułach pomników.

Dla przypomnienia: