Podążając od ul. Włókna w Potrzanowie, tak zwaną „drogą po płytach” w kierunku Sławy Wielkopolskiej natkniemy się po lewej stronie na turystyczny znak drogowy, który wskazuje nam kierunek 280 m do gruszy pospolitej o nazwie Niezwyciężona.

Warto posłuchać drogowskazu i skręcić w leśną drogę, która poprowadzi nas nad malowniczo położone wśród lasów, niewielkie jez. Brzeźno. Nad jeziorem nie znajdziesz plaży, jedynie pomosty wędkarskie, ciszę i spokój.

Pomnikowe drzewo znajduje się patrząc na jezioro po lewej stronie, jakieś 50 m od brzegu (52.641709, 17.132230), prowadzi do niego ścieżka, gruszę widać z drogi.

Na chwilę obecną w Polsce Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

  • parki narodowe,
  • rezerwaty przyrody,
  • parki krajobrazowe,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • obszary Natura 2000,
  • pomniki przyrody,
  • stanowiska dokumentacyjne,
  • użytki ekologiczne,
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
  • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Nasza grusza, jest prawnie najmłodszym pomnikiem przyrody na terenie gminy Skoki, gdyż za takowy została uznana 29 października 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki. Drzewo ustanowiono w tym dniu pomnikiem przyrody, nadając mu nazwę „Niezwyciężona”.

„Niezwyciężona” to Grusza pospolita o obwodzie 379 cm i wysokości 19 m, rośnie na działce o numerze ewidencyjnym 9028/5, obręb geodezyjny Potrzanowo, oddział 28, Leśnictwo Brzeźno, Nadleśnictwo Łopuchówko i jest najokazalszą Gruszę pospolitą, jaka rośnie na terenie Lasów Państwowych. Jej wymiar znacznie przekracza orientacyjny wymiar progowy, proponowany jako kryterium kwalifikacji na pomnik przyrody.

Objęcie drzewa ochroną oraz jego oznakowanie miało na celu pokazanie społeczeństwu dużej wartość przyrodniczej i krajobrazowej chronionego obiektu.

A więc warto wsiąść na rower, lub przejść się pieszo by podziwiać wspaniałe drzewo.

Udanej wycieczki