2012

autorzy zdjęć: Waldemar Wylegalski i Maciej Migasiewicz