5.7 C
Skoki
środa, 28.09.2022

Urząd

Dane adresowe:

Urząd Miast i Gminy w Skokach  ul. Ciastowicza 1162-085 Skoki tel. 61 8 925 800 fax. 61 8 925 803
adres e-mail sekretariat@gmina-skoki.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:00 – 17:00 wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Dyżur Burmistrza:

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje w środy w godzinach 12:00 – 15:30 Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania – można to zrobić za pośrednictwem sekretariatu pod nr tel. 61 892 58 00.

Dane do Faktur:

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

NIP: 766-19-68-104
REGON: 572140583

Obsługa Platformy Komunikacyjnej:

– sprawy merytoryczne: podatki 61 8925 819
– odpady komunalne 61 8925 816
– sprawy techniczne Platformy: dział IT tel. 61 8925 825

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl oraz profilu zaufanego.

Adres ESP ePUAP:
/UMIGS/SkrytkaESP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w formie identyfikatora URL:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMIGS

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » Inne klasyfikacje » Klasyfikacja terytorialna » Wielkopolskie » powiat wągrowiecki » Skoki.

Dostarczenie dokumentów, w tym podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest możliwe w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki: 900 – 1700, od wtorku do piątku 730 – 1530) do Sekretariatu (I piętro, pok. 13) następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie „złośliwe” będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Szablony wniosków i podań akceptowane przez UMIGS wraz z opisami procedur znajdują się na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl w zakładce Urząd/Co i jak załatwić w Urzędzie.  

Numery z systemu TERYT

  • 3028053    GMINA SKOKI
  • 3028054    SKOKI – MIASTO
  • 3028055    SKOKI – OBSZAR WIEJSKI

Numery kont bankowych

Od 1 stycznia 2014 roku dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego prosimy kierować na rachunek bankowy w BS Gniezno o/ Skoki o numerze:

43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Wpłaty WADIUM prosimy kierować na rachunek bankowy  BS Gniezno o/ Skoki o numerze:

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze:

20 9065 0006 0040 0400 0185 0027

Obsługa Platformy Komunikacyjnej

– sprawy merytoryczne: podatki 61 8925 819
– odpady komunalne 61 8925 816
– sprawy techniczne Platformy: dział IT tel. 61 8925 825

 

Website Security Test
Skip to content