System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach Norma PN-EN ISO 9001:2009

Polityka Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

Realizując ustawowe zadania na rzecz mieszkańców Gminy Skoki, wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skokach starają się stworzyć dogodne warunki i przyjazny klimat do współpracy.

Działamy zgodnie z prawem, zapewniamy profesjonalną obsługę interesantów.

W związku z powyższym:
1. Podnosimy poziom jakości świadczonych usług.
2. Poznajemy i analizujemy potrzeby i oczekiwania interesantów.
3. Usprawniamy rozwiązania organizacyjne.
4. Wprowadzamy programy informatyczne doskonalące i przyspieszające obsługę interesanta.
5. Budujemy wizerunek przyjaznego Urzędu.
6. Podnosimy kwalifikacje zatrudnionych w Urzędzie pracowników.

Polityka Jakości stanowi nasze zobowiązanie, jest znana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Urzędu, poddawana jest przeglądom pod kątem jej aktualności i przydatności. Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Księga Jakości >>>
Załącznik nr 1 do Księgi jakości, Mapa procesów >>>
Załącznik nr 2 do Księgi jakości, Procesy SZJ >>>

Procesy podstawowe:

Procesy wspomagające:

REJESTR KART USŁUG PUBLICZNYCH – Urząd Miasta i Gminy w Skokach