NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Nowy asfalt w Budziszewicach

Wspominaliśmy już o tym, że w budowie był nowy odcinek drogi asfaltowej w Budziszewicach od tzw. „kuźni” w lewo, do granicy gminy...

Budynek byłego dworca PKP w Roszkowie jak nowy

W czwartek, 28 marca nastąpił końcowy odbiór kapitalnej renowacji byłego budynku dworca kolejowego w Roszkowie w którym powstało pięć mieszkań komunalnych.

Trwają remonty na drogach gminnych

Zimowe miesiące to najtrudniejszy czas do użytkowników dróg gruntowych. Na drogach asfaltowych także pojawiają się dziury. Dlatego zaraz po wyłonieniu wykonawców przystąpiliśmy do pracy.

Przebudowa dróg i budowa chodników na osiedlu  „rakojedzkim” staje się faktem

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg i budowę chodników na ulicach: Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej,  Podgórnej i Granicznej w Skokach. 11 marca w Urzędzie...

Nowa droga w Budziszewicach

Trwają obecnie prace przy budowie nowego odcinka drogi asfaltowej w Budziszewicach. Jest to odcinek od tzw. kuźni z lewo w kierunku Starego...

Drugi odcinek Skockiej Ścieżki Rowerowej idzie do realizacji

Ścieżki rowerowe w Gminie Skoki – to temat od wielu lat poruszany przez wielu mieszkańców, szczególnie tych z zamiłowaniem do podróży na...

Pierwszy etap budowy świetlicy wiejskiej w Łosińcu

8 lutego Burmistrz Tadeusz Kłos podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla nowej świetlicy wiejskiej w Łosińcu która ma powstać...

Jakie zadanie mają wały ziemne przy nowym moście na ul. Polnej?

Budowa ul. Polnej w Skokach jest największą inwestycją drogową realizowaną przez naszą Gminę (wg. kosztorysu ok. 1/3 rocznego budżetu Gminy Skoki). Sfinansowanie...

Biblioteka w Skokach będzie miała zaplecze

Gmina Skoki otrzymała 22 listopada ubiegłego roku promesę na przebudowę budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty...

Żłobek w Skokach – wiemy jak będzie wyglądał

Gmina Skoki otrzymała dotację na budowę żłobka w Skokach. Obiekt przeznaczony będzie dla 50 dzieci i zlokalizowany zostanie przy ulicy Polnej na...