NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Będzie remont elewacji dworca

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie 500 tys. zł w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki zostały przyznane na...

Modernizacja obiektów służących integracji mieszkańców

W sierpniu zakończyły się prace modernizacyjne budynku świetlicy, który służy mieszkańcom Lechlinka  jako miejsce integracji i wypoczynku.

Dofinansowanie ścieżki pieszo – rowerowej w Skokach

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie 2 mln zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Nowe chodniki

Na ulicach: Mickiewicza, Sienkiewicz i Słowackiego w Skokach zakończono budowę chodników.

Nowa nawierzchnia drogi Ignacewo – Stawiany

Firma Garden Bruk ze Skoków w wyznaczonym terminie, zakończyła remont drogi gminnej ze Ignacewa w kierunku Stawian. Pozytywny odbiór zadania nastąpił 14...

Plac zabaw w Potrzanowie zaprasza

Wyczekiwany bardzo długo plac zabaw w Potrzanowie stał się faktem. Przypomnij pokrótce jego ostatnią historię: 12 lipca w...

Nowa droga w Wysokiej

20 lipca 2023 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”. W odpowiedzi...

Wnioskujemy o kolejne pieniądze na inwestycje

Wnioski o środki na drogi gminne W odpowiedzi na nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg z...

Modernizacja świetlicy w Jagniewicach

W połowie lipca rozpoczęła się modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach. Zawarcie umowy było poprzedzone zapytaniem ofertowym, na...

Prace w Potrzanowie zaczęte

Niedawno informowaliśmy o podpisaniu 12 lipca umowy o przyznaniu pomocy na Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie.