Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezentujemy Państwu formy ochrony przyrody znajdujące się na terenie gminy Skoki.

Najstarszymi, bo ustanowionymi w lutym 1956 roku pomnikami przyrody są Dęby szypułkowe (stanowiące grupę drzew) zlokalizowane w miejscowości Nadmłyn (na działce w obrębie geodezyjnym Kakulin, stanowiącej własność osoby prywatnej). Drzewa mają odpowiednio obwody: 363cm, 494cm, 478cm i wysokości: 27m, 29m, 30,5m. W momencie ich powołania nie funkcjonowała ochrona danych osobowych, gdyż w akcie ustanowienia tj. Orzeczeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 1956 roku o uznaniu za pomniki przyrody znajduje się zapis „3 dęby szypułkowe (Quercus robur L.) obw. pierś. 385, 365cm, 250cm, w ogrodzie Ob. Marii Szuba w miejscowości Nadmłyn, grom. Kakulin”. Aktualnie drzewa są w dobrym stanie fitosanitarnym, a obecni właściciele nieruchomości dbają o to, by zachwycały swą wielkością przez kolejne lata.

Kto był choć raz w Rościnnie zdecydowanie musiał zauważyć aleję drzew znajdującą się po lewej stronie przy wjeździe do tej miejscowości od strony Skoków. Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 15 lutego 1957 roku pomnikami przyrody ustanowiono aleję złożoną z 51 Dębów szypułkowych. Na przestrzeni lat drzew „ubyło” i aktualnie jest ich 40, z obwodami wynoszącymi od 191cm do 377cm.

Jedynym pomnikiem przyrody znajdującym się w Skokach jest Dąb szypułkowy, rosnący w okolicy stadionu sportowego, nieopodal kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Drzewo okazałych rozmiarów, o obwodzie 556cm i średnicy korony wynoszącej aż 32m. Przedmiotowy dąb został objęty ochroną na mocy Decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 30 listopada 1965 roku.

Jadąc z Glinna do Bliżyc warto zwolnić i po lewej stronie drogi wypatrywać okazałego Dębu szypułkowego. Drzewo o obwodzie 481cm i wysokości 27m zostało uznane za pomnik przyrody Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 31 grudnia 1979 roku. Okazały rozmiar wyróżnia je na tle pozostałych w tym miejscu drzew przydrożnych.

Tworem przyrody nieożywionej, objętym formą ochrony jest głaz narzutowy (gnejs), o obwodzie 630cm, usytuowany na działce numer 47 – obręb Glinno, naprzeciw Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Znajduje się na nim pamiątkowa tablica upamiętniająca Ofiary II Wojny Światowej. Głaz został ustanowiony pomnikiem przyrody Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 31 grudnia 1979 roku. 

Powyżej przedstawionych zostało siedem z aktualnie trzydziestu siedmiu pomników przyrody. Kolejne zaprezentujemy w następnych artykułach.