Kontynuując cykl o pomnikach przyrody prezentujemy kolejne formy ochrony, znajdujące się na terenie gminy Skoki. Pierwsza część była w artykule https://www.gmina-skoki.pl/news/others/162105-poznaj-pomniki-przyrody-cz-i/

Ponownie zapraszany do Rościnna. Przed wjazdem do centrum wsi (i przed aleją dębową) znajduje się 9 Lip drobnolistnych stanowiących aleję pomnikową, ustanowioną Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 12 czerwca 1984 roku. Drzewa osiągnęły wysokość od 26m do 32m, a ich obwody wynoszą od 224cm do 400cm.

Pozostając we wspomnianej miejscowości warto udać się do parku pałacowego przy Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Znajdziemy tam dwa pomnikowe Dęby szypułkowe (o obwodach: 395cm i 422cm), Buka zwyczajnego (o obwodzie 461 cm) oraz okazałego Cisa pospolitego. Ten ostatni oryginalnego pokroju, posiada 11 pni głównych, tworzących skupisko o powierzchni podstawy ok. 5m2. Wymienione drzewa objęto ochroną na mocy Rozporządzenia Wojewody Poznańskiego Nr 3/91 z dnia 22 marca 1991 roku.

W miejscowości Rejowiec warto się zatrzymać się przy cmentarzu parafialnym i zwrócić uwagę na Sosnę zwyczajną, znajdującą się w narożniku nekropolii. Znakiem rozpoznawczym drzewa (o obwodzie 256cm) jest pień, który prawie w całości porośnięty jest Bluszczem pospolitym. Drzewo ustanowione pomnikiem przyrody Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 28 maja 1984 roku.

Jadąc drogą wojewódzką numer 197 w kierunku Pawłowa Skockiego, nie sposób nie zauważyć po lewej stronie alei Lip drobnolistnych, prowadzącej do miejscowości Stawiany. Drzew jest aż 110, a najbardziej okazałe z nich ma obwód 256cm. Przedmiotowa aleja została objęta ochroną Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 18 lipca 1985 roku.

Na terenie gminy Skoki, w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko „poukrywane” są okazałe pomniki przyrody. Wśród nich 4 Dęby bezszypułkowe o nazwach „Jan”, „Krystek”, „Krzysztof” i „Stach”. Krystek zlokalizowany jest na działce numer 9039 – obręb Brzeźno, pozostałe na nieruchomości numer 9036/1 – obręb Brzeźno. Największy z niech – Stach posiada obwód 416cm i możemy go podziwiać przy dukcie leśnym, prowadzącym do miejscowości Łoskoń Stary, gm. Murowana Goślina. Wymienione drzewa ustanowiono formą ochrony Rozporządzeniem Wojewody Poznańskiego Nr 1/97 z dnia 6 lutego 1997 roku.

W obrębie geodezyjnym Brzeźno znajdują się jeszcze dwa pomniki przyrody, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego 8/00 z dnia 12 września 2000 roku: Dąb szypułkowy o obwodzie 397cm i wysokości 31m (zlokalizowany na działce numer 9075) i Buk zwyczajny o obwodzie 374cm i wysokości 36m (rosnący na nieruchomości numer 9071).