Zimowe miesiące to najtrudniejszy czas do użytkowników dróg gruntowych. Na drogach asfaltowych także pojawiają się dziury. Dlatego zaraz po wyłonieniu wykonawców przystąpiliśmy do pracy.

Punktowe utwardzanie kruszywem kamiennym.

Zakupiliśmy kruszywo ok.1.500 ton. Zostało ono już praktycznie rozdysponowane w terenie. Usługę transportu, załadunku i rozgarnięcia kruszywa wykonywała firma KRZYŚ – KOP ze Skoków.

Rozpoczęto też równanie i wałowania dróg. 

Jako pierwsze wyrównano drogi gruntowe na terenie osiedli mieszkaniowych na terenie miasta. W dalszej kolejności, sprzęt pojawi się na terenach wiejskich.

Zakres prac na terenie każdego sołectwa ustala sołtys. Oznacza to, że wykonawca przed rozpoczęciem prac, zgłosi się do sołtysa, celem dokładnego wskazania dróg, na których ma być wykonywana usługa. Właściwe wykonanie prac potwierdza również sołtys, co jest warunkiem zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Prace te wykonuje Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe Krzysztof Włodarczyk z Wągrowca.

Remont nawierzchni asfaltowych.

Remontem cząstkowym dróg asfaltowych w tym roku zajmuje się Firma Usługowo Handlowa „ANNA”  z Gniezna.

W pierwszej kolejności naprawiono drogi na terenie miasta Skoki i sołectwach: Potrzanowo, Szczodrochowo, oraz Grzybowo. 

Na wszystkich pozostałych drogach gdzie występują ubytki w nawierzchniach dróg asfaltowych, pojawi się w najbliższych dniach ekipa remontowa. Również w ciągu roku, jeżeli wystąpi taka potrzeba, drogi będą systematycznie naprawiane.