23.5 C
Skoki
poniedziałek, 27.05.2024

Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Skoki publikowana jest w czasie rzeczywistym, dostępne są również nagrania z ubiegłych sesji. Kopie publikowane są z kilku dniowym opóźnieniem, spowodowanym koniecznymi obróbkami technicznymi.

Archiwalne nagrania Sesji Rady Miejskiej znajdziesz na stronie: https://www.gmina-skoki.pl/sesje-rady-miejskiej/

Sesja 10, Glosowanie 25, Data 29.08.2019 17.19.56 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 24, Data 29.08.2019 17.16.18 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 23, Data 29.08.2019 17.13.59 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 22, Data 29.08.2019 17.12.18 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 21, Data 29.08.2019 17.02.29 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 20, Data 29.08.2019 17.00.38 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 19, Data 29.08.2019 16.57.37 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 18, Data 29.08.2019 16.55.25 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 17, Data 29.08.2019 16.38.37 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 16, Data 29.08.2019 16.15.59 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 15, Data 29.08.2019 16.15.22 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 14, Data 29.08.2019 16.14.50 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 13, Data 29.08.2019 16.09.18 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 12, Data 29.08.2019 16.07.48 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 11, Data 29.08.2019 16.07.06 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 10, Data 29.08.2019 16.06.33 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 9, Data 29.08.2019 15.54.19 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 8, Data 29.08.2019 15.50.59 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 7, Data 29.08.2019 15.50.38 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 6, Data 29.08.2019 15.45.12 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 5, Data 29.08.2019 15.20.22 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 4, Data 29.08.2019 15.19.44 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 3, Data 29.08.2019 15.19.04 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 2, Data 29.08.2019 15.16.06 [PDF, 165 KB]
Sesja 10, Glosowanie 1, Data 29.08.2019 15.15.21 [PDF, 165 KB]

Sesja 13, Glosowanie 1, Data 19.12.2019 15.13.11 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 2, Data 19.12.2019 15.24.58 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 3, Data 19.12.2019 15.25.44 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 4, Data 19.12.2019 15.26.13 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 5, Data 19.12.2019 15.48.28 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 6, Data 19.12.2019 15.48.53 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 7, Data 19.12.2019 15.54.23 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 8, Data 19.12.2019 15.54.47 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 9, Data 19.12.2019 15.58.11 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 10, Data 19.12.2019 16.05.40 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 11, Data 19.12.2019 16.21.21 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 12, Data 19.12.2019 16.21.40 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 13, Data 19.12.2019 16.22.08 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 14, Data 19.12.2019 17.19.45 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 15, Data 19.12.2019 17.20.05 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 16, Data 19.12.2019 17.20.31 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 17, Data 19.12.2019 17.44.12 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 18, Data 19.12.2019 17.53.30 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 19, Data 19.12.2019 17.59.52 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 20, Data 19.12.2019 18.00.38 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 21, Data 19.12.2019 18.01.50 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 22, Data 19.12.2019 18.02.38 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 23, Data 19.12.2019 18.03.21 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 24, Data 19.12.2019 18.03.50 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 25, Data 19.12.2019 18.07.00 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 26, Data 19.12.2019 18.11.29 [PDF, 164 KB]
Sesja 13, Glosowanie 27, Data 19.12.2019 18.15.43 [PDF, 164 KB]

Sesja 37, Glosowanie 24, Data 14.12.2021 17.37.58 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 23, Data 14.12.2021 17.35.17 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 22, Data 14.12.2021 17.29.58 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 21, Data 14.12.2021 17.26.13 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 20, Data 14.12.2021 17.15.49 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 19, Data 14.12.2021 16.59.45 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 18, Data 14.12.2021 16.59.23 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 17, Data 14.12.2021 16.15.31 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 16, Data 14.12.2021 16.15.03 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 15, Data 14.12.2021 15.56.01 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 14, Data 14.12.2021 15.51.38 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 13, Data 14.12.2021 15.49.04 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 12, Data 14.12.2021 15.48.43 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 11, Data 14.12.2021 15.42.07 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 10, Data 14.12.2021 15.41.46 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 9, Data 14.12.2021 15.20.42 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 8, Data 14.12.2021 15.20.09 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 7, Data 14.12.2021 15.19.29 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 6, Data 14.12.2021 15.18.38 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 5, Data 14.12.2021 15.18.02 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 4, Data 14.12.2021 15.17.25 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 3, Data 14.12.2021 15.16.37 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 2, Data 14.12.2021 15.15.59 [PDF, 164 KB]
Sesja 37, Glosowanie 1, Data 14.12.2021 15.08.12 [PDF, 164 KB]

 1. Wybór sekretarza obrad. [PDF, 166 KB]
 2. Wyrażenie zgody na wprowadzenie w punkcie 6.6) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1052/16, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej [PDF, 166 KB]
 3. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości [PDF, 166 KB]
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Akacjowej [PDF, 166 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Poznańskiej [PDF, 166 KB]
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Potrzanowie przy ul. Borówiec [PDF, 166 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Potrzanowie przy ul. Bajkowej [PDF, 166 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1052/16, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej [PDF, 166 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 129/2, położoną w Kuszewie [PDF, 166 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2, położoną w Kuszewie [PDF, 166 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2, położoną w Kuszewie. – reasumpcja [PDF, 166 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rościnnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1/82 [PDF, 166 KB]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu [PDF, 166 KB]
 14. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2023 rok [PDF, 166 KB]
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobrania [PDF, 166 KB]
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVII/318/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce [PDF, 166 KB]
 17. Przyjęcie sprawozdania za rok 2021 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoki [PDF, 166 KB]
 1. Wybór sekretarza obrad. [PDF, 164 KB]
 2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Kakulinie [PDF, 164 KB]
 3. Wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 [PDF, 164 KB]
 4. Przyjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28.02.2022 r. do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej [PDF, 164 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 r. wraz z autoporawką Burmistrza [PDF, 164 KB]
 6. Przyjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28.02.2022 r. do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2022-2036 [PDF, 164 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 wraz z autoporawką Burmistrza [PDF, 164 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec 2021 roku [PDF, 164 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Kakulinie [PDF, 164 KB]
 1. Wybór sekretarza obrad. [PDF, 164 KB]
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 164 KB]
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 164 KB]
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [PDF, 164 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Budziszewice [PDF, 164 KB]
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko [PDF, 164 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok szkolny 2022/2023 [PDF, 164 KB]
 8. Poprawka do projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych [PDF, 164 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych [PDF, 164 KB]
 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 166 KB]
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/358/2022 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P odcinek Skoki-Rościnno” [PDF, 166 KB]
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakupu ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu [PDF, 166 KB]
 4. Podjęcie autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 166 KB]
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 166 KB]
 6. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 166 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 166 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” [PDF, 166 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, tj. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz warunki pracy, a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym. [PDF, 166 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Szczodrochowo [PDF, 166 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Skoki w rejonie ulicy Antoniewskiej i Leśnej [PDF, 166 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy [PDF, 166 KB]
 1. Wybór sekretarza obrad [PDF, 165 KB]
 2. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. [PDF, 165 KB]
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 [PDF, 165 KB]
 4. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036 [PDF, 165 KB]
 5. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036. – reasumpcja [PDF, 165 KB]
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 [PDF, 165 KB]
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości [PDF, 165 KB]
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 [PDF, 165 KB]
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych [PDF, 165 KB]
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej [PDF, 165 KB]
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia do szkoły [PDF, 165 KB]
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. [PDF, 165 KB]
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo [PDF, 165 KB]
 14. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania części uwagi nr 1 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp [PDF, 165 KB]
 15. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania części uwagi nr 2 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 165 KB]
 16. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania części uwagi nr 3 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 165 KB]
 17. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania uwagi nr 4 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 165 KB]
 18. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania uwagi nr 5 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 165 KB]
 19. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania uwagi nr 6 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 165 KB]
 20. Kto z Państwa Radnych jest za podtrzymaniem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w zakresie nieuwzględniania części uwagi nr 7 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp. [PDF, 165 KB]
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp [PDF, 165 KB]
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2030 [PDF, 165 KB]
 23. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych [PDF, 165 KB]
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030 [PDF, 165 KB]
 1. Wybór sekretarza obrad
 2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakup ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu
 3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zakup ambulansów typu C dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Wągrowcu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 7. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022- 2036
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2022-2036 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023- 2036
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036 wraz z autoporawką Burmistrza Miasta i Gminy SkokiPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036 wraz z autoporawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 12. Podjęcie autoporawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023
 13. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 r. wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2023 r. – reasumpcja
 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
 3. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 5. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036.
 6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036
 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dokonywania wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowej ustalonej na koniec 2022 roku
 8. Podjęcie uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Skoki na lata 2023-2036
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kuszewie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Falistej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony, nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 1714/2, 1714/3, 1714/4 w Skokach.
 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 r. wraz z autopoprawką Burmistrza.
 4. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Kuszewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północną część obrębu Lechlin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ul. Podgórnej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 12. Podjęcie uchwal w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Brzozowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Pawłowie Skockim na czas nieoznaczony.
 1. Wybór sekretarza obrad
 2. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 3. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
 4. Podjęcie autopoprawki Burmistrz Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036 wraz z autoporawką Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. – reasumpcja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Rejowiec do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Łosiniec do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skoki
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu oraz zbycie nieruchomości położonej w Sławicy przy ulicy Bluszczowej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Grzybowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kuszewie
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Okrężnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej i w Skokach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego jednolokalowego w miejscowości Wysoka 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz prawem własności działki nr 73/3 obręb geodezyjny Bliżyce- Wysoka.
 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnno”
 4. Podjęcie Autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
 6. Podjęcie Autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2036
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w części miasta Skoki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na rok 2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Szczodrochowo
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Rościnno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wlkp
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Budziszewicach
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wągrowieckiego nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 118/2 oraz 119/5, położonych w Skokach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skoki ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Skoki ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. – reasumpcja
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Skoki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 i przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2028” Gminy Skoki
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie autoporawki Burmistrz Miasta i Gminy Skoki do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok
 4. Podjęcie autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gminy Skoki na lata
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2024-2038
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Rościnno i Sławica do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki na 2024 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoki
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Rakojadach oznaczonej geodezyjnie jako działka 34/13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Brzeźnie oznaczonej geodezyjnie jako działka 34/8
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Brzeźnie oznaczonych geodezyjnie jako działki 31/7 oraz 34/9
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Niedźwiedzinach oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/2
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Potrzanowie w rejonie ulicy Włókna
Nasza strona korzysta z „ciasteczek”. Odwiedź naszą stronę polityki prywatności aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach oraz jak z nich korzystamy.
Website Security Test
Skip to content