10.7 C
Skoki
sobota, 01.10.2022

Transmisja z posiedzenia Rady Miejskiej Gminy Skoki publikowana jest w czasie rzeczywistym, dostępne są również nagrania z ubiegłych sesji. Kopie publikowane są z kilku dniowym opóźnieniem, spowodowanym koniecznymi obróbkami technicznymi.

Archiwalne nagrania Sesji Rady Miejskiej znajdziesz na stronie: https://www.gmina-skoki.pl/sesje-rady-miejskiej/

 1. Wybór sekretarza obrad.
 2. Wyrażenie zgody na wprowadzenie w punkcie 6.6) Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1052/16, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Akacjowej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach w rejonie ulicy Poznańskiej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Potrzanowie przy ul. Borówiec
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Potrzanowie przy ul. Bajkowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1052/16, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 129/2, położoną w Kuszewie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2, położoną w Kuszewie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2, położoną w Kuszewie. – reasumpcja
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rościnnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1/82
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2023 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobrania
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVII/318/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Skoki żłobki lub kluby dziecięce
 17. Przyjęcie sprawozdania za rok 2021 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoki
Website Security Test
Skip to content