2011

Autorzy zdjęć: Wiesława Surdyk-Fertsch, Agnieszka Fertsch, Karolina Stefaniak