16 C
Skoki
piątek, 28.07.2017
Strona główna O nas Urząd Co i jak załatwić w Urzędzie?

Co i jak załatwić w Urzędzie?

co-i-jak

REJESTR KART USŁUG PUBLICZNYCH

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

1. Uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy skoki – druk: ROŚ-01-01/3 – druk: ROŚ-01-02/2 – druk: ROŚ-01-03/2

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – druk: ROŚ-02-01/8

3. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk: ROŚ-03-01/4

4. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – druk: ROŚ-04-01/5 – druk: ROŚ-04-02/2

5. Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – druk: ROŚ-05-01 – druk: ROŚ-05-02

6. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – druk: ROŚ-06-01

7. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – druk: deklaracja

8. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk: deklaracja

9. złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk: deklaracja

10.Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – druk ROŚ-10-01

1. Uzyskanie informacji publicznej – druk: ROiSO-01-01 2. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 3. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 4. Zawieszenie działalności gospodarczej 5. Wznowienie działalności gospodarczej 6. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 7. Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży) – druk: ROiSO-07-01/4 8. Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców – druk: ROiSO-08-01 9. Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców – druk: ROiSO-09-01 10. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad trzy miesiące – druk: zgłoszenie pobytu stałego – druk: zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące 11. Wymeldowanie w drodze administracyjnej 12. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy) – druk: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego – druk: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące 13. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały – druk: zgłoszenie pobytu stałego 14. Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy – druk: zgłoszenie pobytu czasowego 15. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu – druk: zgłoszenie wyjazdu poza granice RP – druk: zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na dłużej niż 6 miesięcy

Numery telefonów do pracowników Urzędu
Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast

Polub nas na Facebooku!

Jeśli lubisz naszą stronę i chcesz być na bieżąco, użyj poniższego przycisku aby być z nami!