URZĄD STANU CYWILNEGO

5640
 1. Uzyskanie dowodu osobistego
  Klauzula informacyjna dowód osobisty
  – druk: Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
 2. Uzyskanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
  – druk: USC-02-01
 3. Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  – druk: USC-03-01
  – druk: USC-03-02
 4. Uzyskanie wpisu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  – druk: USC-04-01
  – druk: USC-04-02
  – druk: USC-04-03
 5. Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 6. Uzyskanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  – druk: USC-06-01
 7. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej
 8. Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowe
 9. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
 10. Rejestracja zgonu
  – druk: USC-10-01
 11. Zmiana imienia lub nazwiska
  – druk: USC-11-01