1. Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium
– Druk-RGP-01-01-1

2. Uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium
Druk RGP-02-01 – wniosek

3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
formularz-wniosku-lokalizacji-inwestycji-i-o-warunki-zabudowy

4. Przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
Druk RGP-04-01 – wniosek

5. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
formularz-wniosku-lokalizacji-inwestycji-i-o-warunki-zabudowy

6. Uzyskanie decyzji podziałowej
Druk RGP-06-01 – wniosek

7. Uzyskanie decyzji rozgraniczeniowe
Druk RGP-07-01 – wniosek