REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

2895
 1. Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości
  – Wniosek o ustalenie numeru porządkowego druk-RI-01-01
 2. Uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
  Druk RI-02-01
 3. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
  Druk RI-03-01
  protokół odbioru
 4. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
  Druk RI-04-01
 5. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam
  Druk RI-05-01
 6. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności na cele inne niż prowadzenie robót, wbudowanie urządzeń, umieszczenie budowli i reklam (np. stoisko handlowe, rusztowanie)
  Druk RI-06-01