Dostępność cyfrowa

1. Zgodność ze standardami

Witryna jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0 (zawiera szereg zaleceń wymaganych przez drugi [WAI-AA] stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0 oraz WCAG 2.0)

2. Klawisze dostępu (access keys)

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

3. Odnośniki

 1. Wiele linków zawiera atrybut title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst linku sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak, jak np. tytuł artykułu);
 2. Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują;
 3. Każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nieobsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub prawego menu.

4. Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

5. Tekst

 1. Udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę w treści artykułów.

6. Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki oraz jej pogrubienie
 • zmiana kontrastu
 • zmiana skali szarości
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.gmina-skoki.pl

7. Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

8. JavaScript

Użyte w serwisie skrypty js mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu.

9. Oprogramowanie związane z dostępnością

Witryna internetowa www.gmina-skoki.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących / niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

 1. IVONA MiniReader, bezpłatny program  odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software;
 2. JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows;
 3. Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows;
 4. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich;
 5. Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

10. Język migowy

brak dostępności języka migowego.

11. Oficjalne wytyczne na temat dostępności (strony w języku angielskim)

 1. W3C accessibility guidelines, wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych opublikowane jako rekomendacja W3C, wraz z wyjaśnieniami;
 2. W3C accessibility techniques, omawia techniki, jakie należy stosować w celu spełnienia kolejnych wytycznych;
 3. W3C accessibility checklist, krótka lista.
 4. Test kompatybilności strony pod kątem dostępności: https://achecker.ca/checker/index.php

12. Data publikacji strony

31.08.2003

13. Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

14. Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach:
Dział IT
Mateusz Gawkowski
tel. 61 8925 825

——