1. Klauzula RODO RGP-2
  2. Klauzula informacyjna RGP-2
  3. Klauzula RODO zmiana miejscowego planu na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec
  4. Klauzula RODO – przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp.
  5. Klauzula RODO – przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec
  6. Klauzula RODO – przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo
  7. Klauzula RODO – zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Lechlin
  8. Klauzula RODO – zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północną część obrębu Lechlin
  9. Klauzula RODO – wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo
  10. Klauzula RODO zmiana mpzp Sława Wlkp ponowne wyłożenie