REFERAT GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

4383
 1. Zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  – druk: IN-1 z załącznikami
  IN-1
  ZIN-1
  ZIN-2
  ZIN-3
 2. Zgłoszenie obowiązku podatkowego/korekta złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych
  – druk: DN-1 z załącznikami
  DN-1
  ZDN-1
  ZDN-2
 3. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek rolny od osób fizycznych
  – druk: IR-1 z załącznikami: 
  IR-1
  ZIR-1
  ZIR-2
  ZIR-3
 4. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek rolny od osób prawnych
  – druk: DR-1 z załącznikami
  DR-1
  ZDR-1
  ZDR-2
 5. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek leśny od osób fizycznych
  – druk:IL-1 z załącznikami
  ZIL-3
  ZIL-2
  ZIL-1
  IL-1
 6. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek leśny od osób prawnych
  – druk: DL-1 z załącznikami
  DL-1
  ZDL-1
  ZDL-2
 7. Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej deklaracji na podatek od środków transportowych
  – druk: DT-1 formularz aktywny
  DT-1
  – druk: DT-1A formularz aktywny
  DT-1A
 8. Uzyskanie ulg w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych Odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia
  – RGB-08 Uzyskanie ulg w spłacie podatków
  RGB-08-01 Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
  RGB-08-02 Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej
  RGB-08-01 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  RGB-08-04 Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
  RGB-08-05 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  RGB-08-06 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstw.
 9. RGB-Uzyskanie zaświadczenia
  – druk: RGB-09-01
 10. RGB-10 Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego
  – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie