REFERAT OŚWIATY

1460
 1. Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym 
  – druk: RO-01-01
 2. Uzyskanie zasiłku szkolnego
  – druk: RO-02-01
 3. Uzyskanie dofinansowania do kształcenia młodocianego pracownika
  Wniosek o przyznanie dofinansowania Kosztów kształcenia pracownika młodocianego – Druk RO-03-01
  – druk: RO-03-02
  Oświadczenie – Druk RO-03-03
  – Oświadczenie – Druk RO-03-04
  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – Druk RO-03-05
 4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych
  – druk: RO-04-01
  – druk: RO-04-02
  – druk: RO-04-03