REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA

1993
 1. Uzyskanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  – druk: RGKiR-01-01
  – druk: RGKiR-01-02
  – druk: RGKiR-01-03
 2. Uzyskanie przydziału lokalu mieszkalnego:
  Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony / w najem socjalny na czas oznaczony – druk RGKiR-02-01
  Oświadczenie o stanie majątkowym – druk RGKiR-02-02
  Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku -druk RGKiR-02-03
 3. Uzyskanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
  – druk: RGKiR-03-01/3
 4. Uzyskanie dodatku mieszkaniowego
  – druk: RGKiR-04-01
  – druk: RGKiR-04-02
  – druk: RGKiR-04-03
  – druk: RGKiR-04-04