Wnioskujemy o kolejne pieniądze na inwestycje

Wnioski o środki na drogi gminne W odpowiedzi na nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg z...

Modernizacja świetlicy w Jagniewicach

W połowie lipca rozpoczęła się modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach. Zawarcie umowy było poprzedzone zapytaniem ofertowym, na...

Prace w Potrzanowie zaczęte

Niedawno informowaliśmy o podpisaniu 12 lipca umowy o przyznaniu pomocy na Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzanowie.

Jest szansa na remont drogi do Rościnna

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu na swoich stronach internetowych parę dni temu ogłosił wyniki konkursu w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań...

Plac zabaw w Potrzanowie coraz bliżej

12 lipca w Kłodzinie, podczas wizyty Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Burmistrz Tadeusz Kłos i Skarbnik Gminy Anna Kałek-Witucka podpisali umowę o...

Trwają prace w budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej

1 marca tego roku pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach a Województwem Wielkopolskim, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.:...

Powstają nowe chodniki w Skokach

W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców z początkiem lipca ruszyły prace nad budową nowych chodników w Skokach, w pasie drogi ulic: Mickiewicza,...

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Jabłkowie

Rozpoczęła się modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie tak, aby mieszkańcy mogli z niego korzystać poza godzinami funkcjonowania szkoły.

Co ze ścieżkami rowerowymi w gminie Skoki?

W związku z ożywioną w ostatnim czasie dyskusją na forach internetowych na temat wizji rozwoju naszej gminy, w tym budowy ścieżek rowerowych...

Nowe chodniki w Skokach i Rościnnie

Na ulicy Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach zostaną wybudowane chodniki z kostki betonowej. Jest to inwestycja realizowana przez samorząd gminy Skoki,...