26 października odebrano z wynikiem pozytywnym od wykonawcy robót zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka.

Nawierzchnia gruntowa drogi, częściowo utwardzona kruszywem sprawiała duże problemy w poruszaniu się pojazdami zwłaszcza w okresie jesienno – wiosennym została gruntownie przebudowana.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową o grubości 10 cm, długości 1 km i szerokości 5m. Dodatkowo pobocza drogi na całej długości zostały utwardzone kruszywem kamiennym. 

Wykonawcą prac była firma KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o.  z siedzibą w Żninie.

Cały proces przebudowy drogi był na bieżąco doglądany przez burmistrza Tadeusza Kłosa oraz radnego Łukasz Kubińskiego, który to osobiście uczestniczył w jej odbiorze.

 Otrzymane dofinansowania zadania ze środków  budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 296.250 zł i środki własne budżety gminy w kwocie  900.715,28  zł pozwoliły na sfinansowanie   zadania.