Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe.

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 356 Poznań-Bydgoszcz, PKP SA przekazała w 2015 Gminie Skoki budynki dworcowe w Skokach, Roszkowie i Sławie Wlkp., które zgodnie z założeniami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 miały zostać wyremontowane i poddane rewitalizacji z funduszy zewnętrznych.

Do dnia dzisiejszego Gminie Skoki udało się zrealizować budowę Zintegrowanego Punktu Przesiadkowego w Skokach oraz w Sławie Wlkp. wraz z wymianą dachów na budynkach dworcowych.

Na remont najbardziej zdewastowanego, będącego w bardzo złym stanie technicznym budynku dworca w Roszkowie Burmistrzowi Gminy Skoki udało się uzyskać środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jednym z warunków udzielonego dofinansowania było przeznaczenie wyremontowanego budynku na cele mieszkaniowe – zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Zgodnie z zatwierdzonym pozwoleniem na budowę w budynku byłego dworca w Roszkowie zlokalizowanych zostanie pięć mieszkań komunalnych oraz trzy kotłownie, na opał stały, opalane pelletem. Dwa dwupokojowe i trzy jednopokojowe, wszystkie z aneksami kuchennymi i łazienkami.

Konkurs przetargowym, na które wpłynęło 7 ofert wygrała firma Odnowa Modlibowscy Spółka Jawna ze Skoków – 1.726.800,00 zł

Zakończenie całego zadania zgodnie z umowa planowane jest na koniec kwietnia 2024r. Natomiast termin oddania do użytkowania budynku  i jego zasiedlenia uzależniony jest terminu zakończenia przez ENEA Operator S.A. przebudowy linii energetycznej zasilającej budynek w energię elektryczną.

Szczegółów zakres robót obejmuje między innymi wykonanie następujących robót:

 • Rozbiórki ścian wewnętrznych, zamurowanych otworów drzwiowych i okiennych.
 • Rozbiórki drewnianych podłóg, posadzek, drewnianej konstrukcji schodów wewnętrznych
 • Rozbiórki pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, papy i odeskowania połaci wraz z orynnowaniem.
 • Przemurowanie trzonów kominowych.
 • Wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz stropów drewnianych.
 • Odgrzybienie i impregnacja elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.
 • Deskowanie dachu płaskiego wraz z pokryciem papą.
 • Montaż nowej dachówki ceramicznej na membranie dachowej, kontrłatach i łatach wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem i instalacją odgromową.
 • Wymurowanie nowych przewodów wentylacyjnych wraz ze ściankami działowymi.
 • Wykonanie nowych schodów żelbetowych w klatce schodowej.
 • Wykonanie dodatkowej drewnianej konstrukcji (kleszcze) nośnej stropu podwieszanego.
 • Naprawa elewacji budynku poprzez oczyszczenie chemiczne muru wraz z uzupełnieniem i naprawą murów oraz odkrycie ścian piwnic, ich odsolenie, oczyszczenie i wykonanie hydroizolacji.
 • Wykonanie izolacji cieplnych ścian od wewnątrz.
 • Wykonanie nowych tynków cem-wap. ścian, klatki schodowej oraz stropów odcinkowych w piwnicy.
 • Wykonanie ocieplenia połaci dachowych wełna mineralną.
 • Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z wykonaniem gładzi gipsowych i dwukrotnym malowaniem.
 • Wykonanie gładzi gipsowych ścian wraz z dwukrotnym pomalowaniem.
 • Wykonanie okładzin ceramicznych ścian łazienek i aneksów kuchennych .
 • Zamontowanie zespolonej drewnianej stolarki okiennej wraz z drzwiami drewnianymi zewnętrznymi.
 • Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Zamontowanie okien połaciowych i stolarki drzwiowej wewnętrznej.
 • Wykonanie posadzek cementowych piwnic na podbetonie i warstwie izolacji przeciw wilgociowej
 • Wykonanie posadzek cementowych mieszkań parteru na podbetonie i warstwach izolacji termicznej i przeciw wilgociowej.
 • Wykonanie podłóg pietra i poddasza z paneli podłogowych na płytach OSB na stropach drewnianych.
 • Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych łazienek i aneksów kuchennych.
 • Okładziny ceramiczne stopni schodowych klatki schodowej.
 • Wykonanie schodów i podestów zewnętrznych wraz z dojściami do nich.
 • Wykonanie nowej instalacji wod-kan wraz z montażem trzech zbiorników bezodpływowych i przyłączami kanalizacyjnymi z rur PVC.
 • Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z trzema kotłowniami zasilanymi kotłami z zasobnikiem na pellet.
 • Montaż wyposażenia łazienek i aneksu: umywalka, ustąp z płuczka, kabiny przyścienne z brodzikiem, zlewozmywak na szafce, baterie umywalkowe i natryskowe oraz baterie do zlewozmywaków.
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 • Zakup i montaż urządzeń (bojlerów) do podgrzewania ciepłej wody oraz kuchenek elektrycznych.

Autor zdjęć: Karolina Stefaniak