Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie 500 tys. zł w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Środki zostały przyznane na inwestycję własną gminy, tj. remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku, która polegać będzie na odnowieniu elewacji budynku, wymianie części okien i drzwi zewnętrznych.

Przewidywana wartość zadani to około 515 tys. zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2024 roku.

Obecnie oczekujemy na promesę wstępną, której wystawienie warunkuje rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Burmistrz Tadeusz Kłos i Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek podczas wizyty na dworcu PKP w Sławie Wielkopolskiej.