Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych BIMEX 1 z Rogoźna zakończyło w wyznaczonym terminie przebudowę ciągu drogowego od ulicy Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – „rybakówka”.      

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnie jezdni z kostki betonowej o długości ok. 150m i chodnik o długości ok. 100m. 

Również zadbano o bezpieczeństwo pieszych poruszających się ul. Antoniewską wykonując w ramach zadania oznakowane przejście dla pieszych. Koszt całego przedsięwzięcia to kwota 329.950 zł.

Mamy nadzieję, że wykonanie tej inwestycji wpłynie na poprawę wizerunku infrastruktury drogowej miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników tej drogi.