Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach – umowa podpisana

Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w...

Można, a nawet trzeba wykonać przyłącze kanalizacyjne w rejonie ulic Falistej,...

Po doprowadzeniu zasilania energetycznego i przeprowadzeniu rozruchu technologicznego przepompowni ścieków w I kwartale tego roku można przystąpić do budowy przyłączy sanitarnych do...

Dofinansowanie do dróg dojazdowych do pól

12 maja w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu została podpisana umowa pomiędzy włodarzami gmin powiatu wągrowieckiego, w tym Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki...
targowisko w Skokach z lotu ptaka

Inwestycje za blisko 15 milionów w gminie Skoki w ramach 7...

Ponad 14 milionów 300 tysięcy, to wartość inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Skoki w ramach działalności Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb. Ponad...

Trwają prace projektowe na budowę połączenia ul. Polnej z drogą wojewódzką...

Gmina Skoki po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w IV kwartale 2020r. wybrała wykonawców i zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na...

Wiemy kto przebuduje ul. Antoniewską

W poniedziałek 21 grudnia w gabinecie Starosty Wągrowieckiego podpisano umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską...

Nowe drogi w Grzybowie i Rościnnie

Na terenach wiejskich w Rościnnie i Grzybowie wybudowane zostały drogi, które zapewnią ich użytkownikom, a zwłaszcza rolnikom dogodny dojazd do gruntów rolnych.

Infrastruktura wodno – kanalizacyjna w trakcie budowy

Na ulicy Polnej w Skokach kontynuowane są prace - I etap kanalizacji sanitarnej o długości 384m. W kolejnych...

Przejście przez tory oficjalnie otwarte

Dziś, w poniedziałek 30 listopada z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa i Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Skokach...

Przebudowywane drogi w Grzybowie i Rościnnie

Otrzymana dotacja z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 93.750 zł pozwoliła Gminie Skoki, przystąpić od przebudowy dróg gminnych w Grzybowie i...