1 grudnia na nowo wyremontowanej drodze asfaltowej do Rościnna spotkali się: starostowie wągrowieccy Tomasz Kranc i Michał Piechocki z burmistrzem Gminy Skoki Tadeuszem Kłosem.

Mieszkańcy Gminy Skoki oraz odwiedzający te tereny kierowcy mogą już od blisko miesiąca jeździć po nowym asfalcie. Nareszcie koniec z najgorszymi na drogach asfaltowych dziurami w naszej gminie.

Przypomnijmy, właścicielem drogi na odcinku od mostu w Skokach do jej rozwidlenia na Lechlin jest Powiat Wągrowiecki, który złożył wniosek o dofinansowanie na jej remont w uzgodnieniu z gminą Skoki, która zadeklarowała pokrycie kosztów wkładu własnego powiatu ze swojego budżetu.

Wykonawcą robót była Firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina.
Remont drogi powiatowej nr 1653P obijał odcinek 957 m. W ramach prac została ułożona nawierzchnia asfaltowa składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Wykonano zjazdy, prace uzupełniające i wykończeniowe.

Po ukończeniu zadania jego wartość wyniosła ostatecznie 1.265.742,34 zł, na co złożyły się pieniądze z otrzymanego dofinansowania z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 731.712,41 zł oraz gminy Skoki 534.029,93 zł.

Starostwie z Burmistrzem oprócz drogi do Rościnna rozmawiali także o kolejnych inwestycjach jaki Powiat Wągrowiecki mógłby wykonać na naszym terenie.