O tym jak ważne jest magazynowanie wody, chyba nikogo w ostatnich latach przekonywać nie trzeba. Mała retencja to kierunek w którym idzie wiele samorządów, w tym Gmina Skoki.

Dlatego też, 9 listopada tego roku podpisano umowę na odbudowanie całkowicie zarośniętego stawu retencyjnego z infrastrukturą rekreacyjną na działkach nr ewidencyjnych 74 i 75 w Bliżycach, na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej. Dzięki temu sołectwo zyskało wraz ze stawem nowe miejsce do integracji społecznej.

Do przetargu stanęło 6 firm. Najtańszą ofertę 205.164,00 zł brutto złożyła firma MAT-POL Mateusz Podraza z siedzibą w Przysiece.

Zadanie zostało dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 kwotą 45.021,00 zł.

Prace budowlane obejmowały m.in.:

  • wycinkę zakrzaczeń wraz z usunięciem korzeni,
  • odmulenie warstwy ok 50 cm namułu i wywóz do utylizacji,
  • pogłębienie dna zbiornika wraz z umocnieniem skarp zbiornika faszyną,
  • rozplantowanie urobku na terenie przyległym wydobytego urobku,
  • wymianę ogrodzenia stawu oraz terenów przyległych na ogrodzenie panelowe 3D ocynkowane  malowane proszkowo o wys. 1,5 m, średnica drutu: 5 mm,
  • wyczyszczenie istniejącej zastawki betonowej z mchów i porostów,
  • zagospodarowanie terenu na terenie przyległym – rekreacja, polegające na wykonaniu: utwardzonej ścieżki (z kostki betonowej), miejsca na ognisko z kamienia łamanego (palenisko z siedziskami),
  • 4 szt. ławek o dł. 2 m każda;  1 szt. tablicy edukacyjnej zewnętrznej o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

22.12.2023r. wykonawca zawiadomił gminę o zakończeniu prac budowlanych. Termin, zgodnie z umową, przewidywał zakończenie prac do 29.12.2023 r.

Teren przed inwestycją:

Teren z odbudowanym stawem i terenem rekreacyjnym: