O kolejne 710 m został przedłużony chodnik przy drodze gminnej w Rościnnie.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w połowie sierpnia, a zakończono je na początku listopada br. Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc.

Koszt zadania to kwota 570.034,46 zł ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Właściwą jakość wykonanych robót, potwierdził odbiór końcowy inwestycji z wynikiem pozytywnym. 

Wykonany ciąg pieszy, wpłynie zapewne na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi.  

zdjęcia: Karolina Stefaniak