Ponad 600 tys. zł dofinansowania dla Gminy Skoki na przebudowę 14 przejść dla pieszych w Skokach  

Ogłoszono wyniki naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Wszystkie trzy wnioski złożone przez gminę otrzymały dofinansowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie dotyczyły przebudowy w sumie 14 przejść dla pieszych na trzech ulicach miasta, tj.: Kościelnej, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej. Wybór tych lokalizacji podyktowany był zasadami konkursu oraz kryteriami oceny wniosków o dofinansowanie.

Gmina mogła wnioskować o dofinansowanie na przejścia tylko na swoich drogach. Dodatkowo przy przyznawaniu punktacji komisja konkursowa brała pod uwagę ilość obiektów użyteczności publicznej w rejonie zgłaszanych do dofinansowania przejść.

W ramach dofinansowanych zadań nie zostały ujęte dwie lokalizacje, na których wcześniej wykonano już oświetlenie.

Głównym celem przebudowy przejść jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych.

Każde przebudowywane przejście będzie więc wyposażone w oświetlenie LED, oznakowanie poziome i pionowe oraz system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

Dodatkowo przejście przy markecie Dino na ul. Kościelnej wyposażone zostanie w wyniesioną wyspę rozdzielającą pełniącą funkcję azylu dla pieszych, a przy kościele zostaną wykonane prace polegające na poszerzeniu chodnika.

Przy czterech przejściach na ul. Jana Pawła II zostaną wykonane prace polegające na przebudowie chodnika i krawężników oraz likwidacji części kwietnika betonowego.

Pomiędzy przejściami na łuku ul. Jana Pawła II i Wągrowieckiej zostanie zamontowane ogrodzenie oraz dokonana zostanie korekta kanalizacji deszczowej w związku z kolizją z systemem fakturowych oznaczeń.

Na ul. Wągrowieckiej wybudowany zostanie nowy chodnik wraz ze zjazdami, który m. in. uzupełni brakujące dojście do przejść. Natomiast przy przejściu w okolicy pasażu handlowego i marketu powstanie ogrodzenie segmentowe oraz koperty.

Całkowity koszt przebudowy przejść dla wszystkich lokalizacji znany będzie po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane. Obecnie szacuje się, że będzie to około 900 tys. zł.

Realizacja zadań planowana jest na rok 2024.