W sierpniu zakończyły się prace modernizacyjne budynku świetlicy, który służy mieszkańcom Lechlinka  jako miejsce integracji i wypoczynku.

Zakres prac obejmował:

  • Montaż poszycia ścian budynku z deski elewacyjnej thermo rombo duo na kontrłatach i łatach z wypełnieniem 5.0 cm warstwą wełny mineralnej twardej– pow. 92.30m2 wraz z listwami kątowymi i obróbkami cokołu i montażem nowych parapetów z blachy powlekanej.
  • Wykonanie okładziny cokołu budynku poprzez jego ocieplenie styropianem 5.0cm na kleju i pokryciem tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym – pow. 15.65m2.
  • Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej grubości 6cm wokół budynku – 15.25m2

Łączny  koszt wykonania modernizacji wyniósł: 59.579,95 zł.


Obecnie trwają prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Budziszewicach polegające na:

  • Wymianie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę – 238.0m2 wraz z obróbkami blacharskimi.
  • Wzmocnieniu konstrukcji stropu poprzez montaż dwóch dodatkowych płatwi wieszarowych wraz z wymianą czterech słupów konstrukcji płatwiowej dachu.
  • Przemurowaniu trzonów kominowych.
  • Impregnacji i wzmocnieniu krokwi dachowych.

Umowa na wykonanie powyższych prac została zawarta na kwotę 107.892,14 zł.

Mamy nadzieję, że zlecone modernizacje poprawią komfort korzystania z budynków i pozwolą mieszkańcom na spędzenie wspólnie miłych chwil.

zdjęcia: Karolina Stefaniak