15 września burmistrz Tadeusz Kłos, oraz pracownicy urzędu spotkali się z sołtysami. Tematem były bieżące sprawy samorządu oraz przedstawiono informacje ważne dla rolników i mieszkańców wsi.

Paweł Bydałek, kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu, poinformował zebranych o możliwości udziału w szkoleniach z zakresu stosowania środków ochrony roślin z użyciem opryskiwaczy. Osoby, które ukończą takie szkolenia nabywają uprawnienia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin przez 5 lat. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Biurem Powiatowym WIR w Wągrowcu lub bezpośrednio z jego kierownikiem (694 426 291).

Kierownik BP WIR poinformował także, że 28 czerwca o godz. 17, w Sali Widowiskowej w Łeknie odbędzie się I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Wągrowieckiego. W forum mogą wziąć udział zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i stowarzyszenia. Poruszone zostaną ważne kwestie przepisów sanitarno-higienicznych dla KGW, ochrona mienia przed kradzieżą, wsparcie finansowe dla tych organizacji. Będzie możliwość prezentacji form działalności poszczególnych kół i stowarzyszeń.

Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizuje także szkolenia dla rolników w zakresie uboju gospodarczego. Każdy dokonujący go powinien mieć uprawnienia do tego. Uczestnikom szkolenia będą wydawane dożywotnio przy minimalnej opłacie 17 złotych.

Przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii przedstawili bieżące informacje dotyczące bioasekuracji w przypadku zagrożenia tzw. ptasią grypą oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF). To zagrożenie jest nadal realne i nic nie wskazuje na to, że ustąpi.

Burmistrz Tadeusz Kłos skierował do zebranych ważny komunikat, że dzisiejsze gospodarstwa rolne są w pełnym tego słowa znaczeniu przedsiębiorstwami, w których nie da się działać wyłącznie intuicyjnie. Musimy liczyć się zawsze i przyzwyczaić do faktu obecności chorób.

Marta Smętek, podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach, przedstawiła sołtyskom i sołtysom stan prawny i rzeczywistość w realizacji tzw. „dodatku węglowego”. Samorząd musi działać w oparciu o obowiązujący stan prawny, a ten do momentu spotkania nie był jednoznacznie znany. Nie ma możliwości, aby środki zostały wypłacone beneficjentom w terminie przewidzianym w ustawie o dodatku węglowym, gdyż Ośrodek nie dysponuje jeszcze środkami na wypłaty, które powinna przekazać administracja rządowa (wojewoda). Ustawa jest obecnie nowelizowana, zapowiedziano weryfikację zasad przyznawania świadczenia, w celu uniemożliwienia mnożenia wniosków w przypadku jednej nieruchomości.

Warto zaznaczyć przy okazji, że pojawienie się środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i ich wypłata musi zostać poprzedzona stosowną uchwała rady miejskiej powodującej zakwalifikowanie ich po stronie wpływów do budżetu samorządu i wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Joanna Osiecka, inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska, poinformowała o kolejnej akcji „Sprzątania świata” i zachęciła mieszkańców sołectw do czynnego udziału. Urząd miasta i gminy zabezpieczył niezbędne środki pomocnicze do przebiegu akcji. Akcja trwa na terenie kraju od 1994 roku i dzięki niej można było, choć na jakiś czas, porządkować nasze otoczenie, które sami zaśmiecamy. Zaapelowała również o przekazanie zebranych odpadów służbom komunalnym, wystrzegając się gromadzenia ich jako substytutu opału.

Marianna Gregorczuk, inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, przedstawiła reprezentantom jednostek pomocniczych samorządu zrealizowane projekty, na które Gmina Skoki pozyskała środki finansowe. Pełny wykaz tych projektów znajdziecie Państwo w najnowszym wydaniu „Wiadomości Skockich”. Inicjatorami projektów byli: samorząd oraz jednostki organizacyjne Gminy Skoki.

Burmistrz Tadeusz Kłos poinformował zebranych o wyzwaniach finansowych, które stoją przez Gminą, a związane są z już zaistniałymi i planowanymi podwyżkami cen na nośniki energii. Trzeba liczyć się z tym, że w przyszłym roku koszt energii elektrycznej wzrośnie do ok. 4,2 mln złotych przy 870 tysiącach w bieżącym roku. Wzrosną też wydatki za gaz do ok. 800 tys. złotych.

Trzeba zaznaczyć, że dochody Gminy Skoki zmniejszyć się mogą o ok. 0,5 mln złotych. Wynika to z obniżki podatków uchwalonych przez ustawodawcę. Istnieje realne zagrożenie, że Gmina Skoki nie będzie miała w przyszłym roku środków własnych na ważne dla mieszkańców inwestycje.

Burmistrz odniósł się także do kwestii zakupu i przekazania komputerów dzieciom z rodzin popegeerowskich. Zaznaczył, że pomysłodawcy tego projektu pominęli całkowicie rodziny rolników indywidualnych, którzy byli w sposób szczególnie niesprawiedliwie traktowani przez władze w okresie nasilonej kolektywizacji i upaństwawiania ziemi.

Kinga Pilna, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, poinformowała o sytuacji związanej z mieszkaniami komunalnymi, które stanowią zasoby Gminy Skoki. W ostatnim czasie zgłasza się coraz więcej osób potrzebujących. We władaniu Gminy są 120 mieszkania, które są już przydzielone. W związku z tym nie prowadzony jest nabór wniosków. Każda decyzja o przydziale takiego lokalu jest wnikliwie analizowana przez komisję.

Poniżej zdjęcia autorstwa Franciszka Szklennika pokazują biorące w zebraniu osoby: