Kierownictwo urzędu miasta i gminy spotkało się we wtorek, 20 grudnia z sołtysami z gminy Skoki. Spotkanie połączono z przedwigilijnym wspólnym posiłkiem.

To ostatnie w tym roku spotkanie burmistrza Tadeusza Kłosa, członków kierownictwa urzędu oraz merytorycznych pracowników UMiG z szefami jednostek pomocniczych samorządu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos poinformował sołtyski i sołtysów o sytuacji związanych z dochodami budżetu, o ograniczeniach wynikających z decyzji ustawodawcy, itp. Trzeba liczyć się z tym, że na niektóre dotychczasowe działania pozainwestycyjne może zabraknąć środków w budżecie Gminy Skoki. Zarówno radni, jak i kierownictwo urzędu brało taką sytuację pod uwagę i przyszłoroczny budżet gwarantuje uniknięcie perturbacji finansowych.

– Jesteście Państwo także gronem ludzi, którzy – choć w mniejszej skali niż urząd – planujecie, zdobywacie środki i uczestniczycie w realizacji projektów i zadań – powiedział m.in. burmistrz. – Życzę Wam wytrwałości i wyrażam w imieniu samorządu oraz urzędu podziękowania za Waszą pomocniczość i zaangażowanie. Mam świadomość, że mieszkańcy Waszych sołectw oczekują niekiedy natychmiastowych rezultatów, ale Gmina jest całością i w swoich decyzjach kierujemy się planami, które wykraczają poza niekiedy doraźne potrzeby. Stąd też uczestniczymy w opracowaniu strategii dla Gminy Skoki, która będzie warunkować kolejne decyzje samorządu i urzędu.

Spotkanie było okazją do omówienia z kierownictwem urzędu bieżących spraw poszczególnych sołectw. Każdy z obecnych otrzymał również świąteczne podarunki.

Zdjęcia ze spotkania Franciszek Szklennik: