11 marca obchodzimy w naszym kraju Dzień Sołtysa.

W sloganie urzędniczym rzec by można, że sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie. Rada sołecka wspomaga jego działalność. Natomiast organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Ale tak po ludzku można powiedzieć, że sołtys to dla swoich mieszkańców „urzędnik pierwszego kontaktu” to do niego często zgłaszają swoje potrzeby i bolączki.

W gminie Skoki mamy 27 sołectw, z tym że w jednym z nich nie ma obecnie sołtysa.

Z okazji swojego święta 16 marca sołtysi zebrali się w świetlicy wiejskiej w Rościnnie w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa oraz zaproszonych przez siebie urzędników.

Był tort, prezent od Burmistrza czyli krzewy ogrodowe, a po części oficjalnej wspólna integracja przy muzyce. Gdyż nie samą pracą człowiek żyje.

zdjęcia: Karolina Stefaniak