Dwie świetlice wiejskie w naszej gminie dostały nowe oblicze. Wyremontowano elewacje świetlic w Stawianach i Pawłowie Skockim.

Na początku sierpnia dobiegły końca prace związane z modernizacją elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Stawianach. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: miniowanie rynien i rur spustowych, uzupełnianie tynków oraz malowanie elewacji.

Zawarcie umowy było poprzedzone zapytaniem ofertowym, w którym udział wzięło dwóch Wykonawców. Koszt zadania wyniósł 19 431,90 zł brutto.


W tym samym czasie zakończyła się również modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim.

Tu także chęć wykonania zadania zgłosiło dwóch oferentów. Prace polegały m.in. na przygotowaniu podłoża w tym myciu elewacji, szpachlowaniu, malowaniu elewacji, malowaniu stolarki drzwiowej i okiennej, malowaniu rynien oraz rur spustowych, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy od strony placu zabaw. Koszt wykonanych prac wyniósł 32.828,08 zł