Firma Garden Bruk ze Skoków w wyznaczonym terminie, zakończyła remont drogi gminnej ze Ignacewa w kierunku Stawian. Pozytywny odbiór zadania nastąpił 14 września w obecności Burmistrza Tadeusza Kłosa.

Na odcinku 1650m zostało wysypane kruszywo betonowe z recyklingu o grubości 15 cm i szerokości 3 m.

Finansowanie zadania: Nadleśnictwa Durowo – 100.000 zł i wkład własny Gminy Skoki – 50.000 zł.

Remont niewątpliwie wpłynie na poprawę jej użytkowania przez lokalną społeczność oraz umożliwi łatwiejszy dojazd pojazdów, świadczących usługi na rzecz gospodarki leśnej na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Durowo.