25 maja w siedzibie Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu nastąpiło podpasanie umowy pomiędzy Nadleśnictwem Durowo, a Gminą Skoki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 224526P Stawiany – Ignacewo”. Umowę podpisywali Burmistrz Tadeusz Kłosa oraz Nadleśniczy Sławomir Kołacz.

Długość planowanego do remontu drogi odcinka to 1901 m. Zakres prac ma obejmować utwardzenie drogi kruszywem betonowym o grubości 15 cm na szerokości 3m.

Z podpisanej umowy wynika, iż udział środków Nadleśnictwa Durowo to kwota 100.000,00 zł, gmina Skoki zabezpieczyła w swoim budżecie 50.000 zł

Jednakże z posiadanego przez gminę kosztorysu wynika, że remont całego odcinka drogi może kosztować ok 250.000 zł. Poinformowaliśmy o tym Lasy Państwowe, jednakże z otrzymanej odpowiedzi wynika, że dotacja nie zostanie zwiększona i wyremontowane będzie około połowy drogi.

Oprócz kosztorysu mamy opracowaną na to zadanie także dokumentację techniczną i będziemy w najbliższym czasie ogłaszać przetarg na wykonawcę zadania.

Prace remontowa planuje się w lipcu lub sierpniu.