20 tysięcy złotych dla sołectwa Bliżyce w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych sołectwa Bliżyce”.

To już drugi projekt, na który Sołectwo Bliżyce, przy wsparciu Gminy Skoki, zdobyło dofinansowanie. Warunkiem koniecznym każdego przedsięwzięcia finansowanego z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”, jest zaangażowanie mieszkańców w prace przy realizacji zadania.

Przypomnijmy, Sołectwo Bliżyce to mieszkańcy dwóch miejscowości: Bliżyce i Wysoka.

O poprzednim projekcie pisaliśmy w udostępnionym poniżej artykule:

Tym razem sołectwo otrzymało dofinansowanie na wymianę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej oraz wymianę słupków, bramek i ławek na boisku sportowym. Wkładem własnym mieszkańców będzie 160 godzin pracy (demontaż ogrodzenia, rekultywacja terenu oraz demontaż starego i montaż nowego wyposażenia na boisku).

2 sierpnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Kobylcu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przekazał przedstawicielom Gminy Skoki symboliczny czek na 20.000 złotych.
Z budżetu Gminy Skoki na wkład własny przeznaczono 11.134,73 zł.

W spotkaniu z Wicemarszałkiem udział wzięli: lider Sołectwa, radny Łukasz Kubiński oraz Sekretarz Gminy Blanka Gaździak.

Na spotkaniu obecni byli również Krzysztof Paszyk – Poseł na Sejm RP oraz Jarosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.