Leszek Stoiński, podobnie jak w roku 2018 za rok 2017, tak w dniu 3 lutego za rok 2018 okazał się najlepszym z pośród 15 wędkarzy uczestniczących w  prowadzonym przez Zarząd Koła PZW w Skokach rankingu na najlepszego wędkarza i zyskał tytuł Najlepszego Wędkarza 2018 roku.            

Wynik rankingu ogłosił Kapitan sportowy Koła Mariusz Kielma w trakcie zebrania sprawozdawczego Koła nr 120  PZW w Skokach w dniu 3 lutego 2019 r., a pierwsi oficjalnie dowiedzieli się o nim uczestnicy rocznego zebrania sprawozdawczego- 38 członków i goście honorowi w osobach Burmistrza Miasta i Gminy w Skokach Tadeusza Kłosa i przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu Leszka Czarnyszewicza.

Sukces Leszka Stoińskiego i jego tytuł Wędkarza roku 2018 potwierdza oficjalnie wręczony Puchar pamiątkowy ufundowany przez Zarząd Koła. W prowadzonym równolegle rankingu w kategorii kobiet i w kategorii młodzieżowej najlepsze wyniki osiągnęły i Pucharami pamiątkowymi uhonorowane zostały Maria Zywert i Julia Dziabas.

Samo zebranie przebiegało sprawnie i zgodnie z porządkiem obrad. Tradycyjnie już też nie zabrakło minuty ciszy poświęconej pamięci zmarłych kolegów wędkarzy oraz byłych członków Zarządu Koła. W części sprawozdawczej zgromadzeni wysłuchali sprawozdań przedstawicieli organów statutowych Koła za rok 2018  i akceptując tę działalność udzielili im absolutorium.

Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Tadeusz Kłos pozytywnie ocenił pracę Zarządu i  członków Koła zarówno na szczeblu gminnym, jak i poza gminnym, w tym również w zakresie współpracy z instytucjami pozarządowymi za granicą i kształtowania wizerunku Gminy Skoki.    

Przedstawiciel Zarządu Okręgu, a równocześnie Prezes Koła PZW „Troć” Leszek Czarnyszewicz, pozytywnie ocenił zarówno pracę statutowa Koła i Zarządu, jak i współpracę z Kołem, któremu dane jest mu przewodniczyć. Podkreślał sukcesy odniesione przez Koło w zakresie skupiania kobiet oraz młodzieży i najmłodszych. Omówił też sprawy opłat oraz wprowadzonego w obecnym roku obowiązku prowadzenia przez wędkarzy rejestru złowionych ryb.

W części planistycznej zebrania uczestnicy uchwalili preliminarz budżetowy na rok 2019 oraz plan pracy Koła, w którym planowane zawody poszerzyli o nowe inicjatywy – zawody nocne nad jeziorem Borowe oraz o zawody podlodowe. W porozumieniu z Kołem „Troć” ustalili też, że tegoroczne Zawdy Wędkarskie o Puchar Burmistrza odbędą się na jeziorze Czarne – Karolewo.

Po zakończeniu porządku obrad, już „na luzie” rozmowy kontynuowano w trakcie wędkarskiego poczęstunku w siedzibie Koła.