Członkinie i członkowie koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 w Skokach podsumowali 2023 rok i przyjęli plan pracy oraz budżet na następny. Okazją było zebranie sprawozdawcze.

Skockie koło PZW jest najliczniejszym kołem w Rejonie I Okręgu Poznańskiego PZW i jedynym kołem z naszego powiatu w poznańskiej strukturze. Jak podkreślił Jacek Dudek, prezes zarządu koła, członkostwo w organizacji oznacza nie tylko wędkowanie podczas zawodów spławikowych, gruntowych czy spinningowych. Wędkarki i wędkarze dbają o otoczenie jezior, prowadzą akcje porządkowe, działają charytatywnie w ramach Sztabu WOŚP-u, uczestniczą ze sztandarem w podniosłych wydarzeniach upamiętniających historię państwa i miasta, biorą udział w rywalizacji strzeleckiej.

Wielką zasługą zarządu jest to, że w kole PZW wędkują też panie oraz kilkuosobowa grupa juniorów, w tym także dziewczyny. Okres pandemii ograniczył zakres prowadzonej działalności statutowej, ale w dobiegającym roku kalendarzowym udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zawody i inne przedsięwzięcia.

Rywalizacja zazwyczaj toczyła się na wodach Jeziora Budziszewskiego, Jeziora Borowe i Dzwonowskiego. Zawody spinningowe rozgrywane były na rzece Warcie i Zalewie Przebędowo.

Wiceprezes zarządu i jednocześnie kapitan sportowy  Mariusz Kielma przedstawił końcową klasyfikację roczną, która została sporządzona na podstawie wyników poszczególnych zawodów.

W klasyfikacji Grand Prix seniorów, w kategorii wędkarstwa spławikowego zwyciężył Rober Chelwing wyprzedzając Mariusza Kielmę i Mariusza Kaszewskiego. Ogółem sklasyfikowano 20 zawodników. Wśród spinningistów bezkonkurencyjny okazał się Dawid Giziński, który wyprzedził Mariusza Cichorzewskiego i Mariana Konrada. Ten ostatni zdobył zasłużenie tytuł najlepszego wędkarskiego weterana. W rywalizacji Grand Prix juniorów, w wędkarstwie spławikowym zwyciężył Krystian Zywert. Kolejne miejsca wywalczyli: Sebastian Duszak, Julia Konrad, Zuzanna Zywert i Karolina Wawrzyniak. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary i statuetki. Podczas walnego zebrania wręczono także Odznaki Honorowe PZW.

Wędkarze zrzeszeni w PZW często stają przed wielkimi niewiadomymi, a związane to jest z podwyżkami opłat za amatorski połów ryb, planami Przedsiębiorstwa Wody Polskie, które zamierzało przejąć dzierżawione dziś przez prywatnych przedsiębiorców jeziora, stawy i rzeki. Nie wiadomo też, czy władze Okręgu PZW w Poznaniu przystąpią do przetargu na dzierżawę dwóch jezior, którymi opiekuje się skockie koło PZW. Mowa o J. Borowe i J. Dzwonowskie.

Jednakże walne zebranie sprawozdawcze przyjęło plan pracy na 2024 rok i zarząd będzie czynił starania, aby wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane. Zebrani w głosowaniu przyjęli wszystkie przedstawione sprawozdania władz statutowych i na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi Koła PZW.

Gościem walnego zebrania był burmistrz Tadeusz Kłos. Miał on okazję do złożenia podziękowań członkom koła PZW za ich aktywność i społeczne zaangażowanie. Burmistrz przedstawił zebranym najważniejsze zadania stojące przed samorządem oraz trudności, które samorząd musi pokonywać, aby zrealizować nie tylko roczne zamierzenia. Zebrani mieli też do burmistrza wiele pytań dotyczących m.in. pogarszającej się czystości wód, planów zagospodarowania zbiorników wodnych, zamierzeń urzędu w kwestii wykorzystania jezior do rekreacji i wypoczynku. Włodarz Gminy Skoki rzeczowo odpowiedział na wszystkie pytania, wskazując na uwarunkowania powodujące takie, a nie inne decyzje.

Po zamknięciu obrad wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez małżonki wędkarzy.

tekst i zdjęcia: Franciszek Szklennik