Pierwotnie tego tematu nie przewidziano, ale z uwagi na prowadzone obecnie do 17 czerwca konsultacje społeczne w sprawie wyłonienia białych plam w kwestii dostępu do światłowodu przez Ministerstwo Cyfryzacji Informatyk UMiG w Skokach Witold Bzdęga zachęcił do udziału w tych ważnych konsultacjach. Pod adresem https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do wskazania swoich miejsc zamieszkania, gdzie nie ma dostępu do światłowodu. Dane które posiada Ministerstwo Cyfryzacji są niekompletne, a w wielu przypadkach błędne co widać na mapie pod wskazanym załącznikiem. Być może konsultacje te przyczynią się do tego, że miejscowości w naszej gminie nieobjęte dostępem do światłowodu zyskają szansę w najbliższych latach na jego położenie.

W dalszej części Burmistrz pokazał zestawienia tabelaryczne wielkości podatków jakie wpływają od mieszkańców Gminy Skoki na tle sąsiednich gmin. Z tabel tych wynika, że mitem jest, iż mieszkańcy naszej Gminy płacą wysokie podatki.

Zobacz tabele:

W kwestii sportu, OSP z terenu naszej Gminy oraz funkcjonowania Strażackiej Orkiestry Dętej, zebrani poznali koszty i sposób finansowania działań z tym związanych za rok ubiegły.

Piątkowe spotkania, 27 maja zakończyła dyskusja nad omawianymi tematami. Podjęto także decyzję o zawieszeniu spotkań na okres letni, a więc kolejna możliwość o podyskutowaniu na temat spraw naszej gminy 30 września, już dziś serdecznie zapraszamy.