Sołtysi sołectw Gminy Skoki zostali zaproszeni przez burmistrza Tadeusza Kłosa na tradycyjne wigilijne spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

W spotkaniu uczestniczyli również: Blanka Gaździak – Sekretarz Gminy, Anna Kałek – Witucka – Skarbnik Gminy, kierownicy referatów i pracownicy urzędu miasta i gminy. Burmistrz Miasta i Gminy podziękował sołtysom za ich zaangażowanie w realizację zadań Gminy. Są przecież częścią samorządu, jako liderzy rad sołeckich.

– Należą się Wam wielkie słowa uznania. Żyjemy obecnie w czasach obietnic wyborczych złożonych przed październikowymi wyborami parlamentarnymi, a już za chwilę czekają nas wybory samorządowe i zapewne kolejne obietnice.
Każda obietnica ma swojego określonego adresata i określony cel. Wyborca musi liczyć się z tym, że spotkać go może zawód. W wyborach samorządowych należy składać te obietnice i zapewnienia, które mają realną szansę stać się faktem – powiedział m.in. burmistrz.

Wskazał jednocześnie na te kwestie, które staną się wkrótce palącym problemem: zaopatrzenie w wodę przy wzroście inwestycji mieszkaniowych i problem ścieków. Miasto funkcjonuje w oparciu o rozwiązania, które nie uwzględniało nagłego wzrostu mieszkańców, a dziś każdy oczekuje pełnego dostępu do mediów, dogodnych dróg dojazdowych, itp. To samorząd we własnym zakresie rozwiązywał problem zaopatrzenia wsi w wodę. Miasto działa w oparciu o rozwiązania, które muszą zostać zmienione na nowe. Te jednak wymagają sporych nakładów.

Gmina musi patrzeć na problem szerzej, niż pojedynczy człowiek. Priorytet posiadały i posiadać będą potrzeby większych zbiorowości. Samorząd pozyskiwał środki i realizujemy inwestycje wymagające bardzo niskiego udziału własnego. Nie widzę racjonalnego powodu do tego, aby rezygnować z takich możliwości – podkreślił burmistrz.

Włodarz Gminy zwrócił się do zebranych z apelem, aby na wzór licznego udziału w wyborach 15 października wziąć liczny udział w wyborach samorządowych. To zawsze będzie wyraz troski o dobro samorządu. – Mam to szczęście, że przyszło mi współpracować zarówno z bardzo dobrymi sołtysami, jak i radnymi miejskimi. To dzięki Wam wszystkim mogliśmy odpowiedzialnie planować inwestycje w gminie i budować nasz obraz jako miejsca, gdzie dzieją się ciekawe zdarzenia.

Sołtysi zostali ugoszczeni wigilijnymi potrawami i wypiekami oraz otrzymali upominki promujące Gminę Skoki.

zdjęcia ze spotkania Karolina Stefaniak: