kurki (2)W 20 rocznicę reaktywowania Bractwa Strzeleckiego w Skokach siostra Halina Wojciechowska przełamując niepisane tradycje zgodnie z którymi bracia zostawali kolejnymi Królami i pokonując licznych pretendentów została Królem Zielonoświątkowym AD 2016.

Ale wydarzenie to poprzedził tradycyjny ceremoniał bracki, o którym kilka słów poniżej.

15 maja bracia i siostry zebrali się przed swą siedzibą przy ul. Wągrowieckiej po czym nastąpił przemarsz pod dom Króla Zielonoświątkowego AD 2015 Pawła Ślósarczyka, gdzie po powitaniu Króla Pawła i jego małżonki Józefy, na komendę Marszalka Przemysława Bagrowskiego odśpiewano Hymn Bracki i oddano salwy honorowe. Z kolei nastąpiło uroczyste zawieszenie Królewskiej Tarczy AD 2015 na jego domu. Następnie zebrani z Królem i Jego Małżonką na czele przeszli pod Tablice Pamiątkowa ku czci Powstańców Wielkopolskich u bram cmentarza. Tutaj w towarzystwie pocztów sztandarowych oddano honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki oraz odmówiono modlitwę, po czym uczestnicy uroczystości udali się do kościoła, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji zmarłych i żyjących braci i ich rodzin.

kurki (1)Po Mszy św. bracia z rodzinami i gośćmi, w towarzystwie pocztów sztandarowych przeszli pod dom Czesława Gresera Króla Zielonoświątkowego AD 1997 i na domu ówczesnego Króla zawieszono Tarczę Królewską z roku 1997. Czesław Greser był: członkiem Bractwa od 14.06.1996 r. do 6.o6.2006 r., członkiem Sądu Honorowego od 1997 do 6.06.2006 r., I Rycerzem Zielonoświątkowym 2001 r . i  II Rycerzem Zielonoświątkowym 2000 r. W trakcie tej uroczystości Król Paweł zaprosił Króla Czesława wraz z małżonką Haliną na uroczyste śniadanie.

Po tej ceremonii przemieszczono się pod siedzibę Bracką, gdzie odbył się Apel, w trakcie którego braciom wręczono Medale I i II klasy, a braciom i gościom nie uczestniczącym w uroczystościach w dniu 3 maja Medale Jubileuszowe.

Z kolei nadszedł czas uroczystego śniadania. Wzniesiono toast i odśpiewano 100 lat za zdrowie Króla Pawła, który zaprosił wszystkich do biesiadnego stołu na pożegnalne Śniadanie Królewskie.  Teraz też z życzeniami składanymi  na ręce Króla Pawła i jego małżonki pośpieszyli goście i bracia, wśród których nie zabrakło: Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy, radnego Rady Powiatowej Grzegorza Owczarzaka oraz Braci z Bardowick z Martinem Rudolfem na czele. Na zakończenie uroczystości biesiadnej Król Paweł podziękował uczestnikom i zgodnie z programem  zaprosił wszystkich do udziału w organizowanym na Strzelnicy Brackiej Zielonoświątkowym Turnieju Strzeleckim.

W odbywanych w ramach Turnieju Zielonoświątkowego strzelaniach w różnych kategoriach zwyciężyli oraz II i III miejsca zdobyli:

kurki (3)W najważniejszym Turnieju dnia, w Strzelaniu o Tytuł Króla Zielonoświątkowego: Zwyciężyła i Tytuł Króla Zielonoświątkowego AD 2016 zdobyła Halina Wojciechowska. Tytuły I i II rycerza wywalczyli Adam Mroziński i Janusz Stoiński.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców: Zwyciężył Jerzy Nowak. II miejsce zajął Aleksander Mitkowski, a III Jan Borycki.

W Strzelaniu Punktowym:
– w Kategorii mężczyzn: Aleksander Mitkowski, Krzysztof Jachna i Andrzej Tatara.
– w Kategorii pań: Janina Szymańska, Czesława Kiełczewska i Halina Wojciechowska.
– w Kategorii Młodych Strzelców: Julia Frąckowiak i Marta Heppel.
W Strzelaniu do Kura: Jan Borycki, Urszula Jerzak i Martin Rudolf.

W Strzelaniu Zapadkowym: Aleksander Mitkowski, Jerzy Nowak i Janusz Król.

Najcelniejszy Strzał Turnieju oddał Mikołaj Koteras.

W II eliminacji o Puchar Królów zwyciężył Mikołaj Koteras. II miejsce wywalczył Przemysław Bagrowski, a na III uplasował się Adam Mroziński.

Święto Brackie – 15 maja 2016 roku zakończono Rautem Królewskim wydanym przez nowego Króla Zielonoświątkowego Halinę Wojciechowską.

Stanisław Grzegorzewski