Dziś, 10 sierpnia spotkali się sołtysi z terenu gminy Skoki. To wakacyjne spotkanie z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz pracowników Urzędu i instytucji podległych miało bogaty program. Rozmawiano m.in. o: gospodarce finansowej sołectw, gospodarce odpadami,  problemie suszy i szacowaniu szkód oraz o Dożynkach Gminnych.