Boisko Orlik w okresie wakacyjnym przypadającym na lipiec i sierpień
będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 1500 do 2100 .

Więcej szczegółów w zakładce Boisko ORLIK

Zapraszamy!