W środę 19 października burmistrz Tadeusz Kłos i Blanka Gaździak, Sekretarz Gminy spotkali się z inicjatorami i sponsorami piłkarskiej ligi na skockim orliku i w Skockiej Futsal Ekstraklasy.

– To jest przykład na to, że można zrobić niezwykle atrakcyjne wydarzenia sportowe z inicjatywy samych mieszkańców. Od początku do końca wszystkie działania były podejmowane przez Sołectwo Potrzanowo i KS 1932 Potrzanowo – podkreślił na początku spotkania burmistrz Tadeusz Kłos witając się z przybyłymi uczestnikami.

Inicjatorem wydarzeń sportowych był Marcin Reszelski, sołtys Potrzanowa i prezes stowarzyszenia. Jak zawsze uzyskał wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. W organizacji i przeprowadzeniu imprez, które zgromadziły liczną grupę zawodników, pomogli także działacze społeczni. Co ciekawe, to fakt, iż w drużynach uczestniczących w zawodach i lidze grają także zawodnicy z terenu nie tylko gminy.

Marcin Reszelski wręczył burmistrzowi oraz sponsorom specjalne podziękowania za pomoc i wsparcie finansowe. Kierownictwo UMiG Skoki przekazało także upominki i gadżety promocyjne w dowód uznania za zaangażowanie.

Wśród osób i firm wspierających inicjatywę byli m.in. Firma Lemar, Aleksandra i Damian Gawlakowie i ich firma Włókna Inn, Wojciech Gruszka i Maciej Wojewoda reprezentujący zarząd firmy Multisun Wielkopolska, Rafał Kruczek i kierowana przez niego firma RAF – CAR, Arkadiusz Andraka właściciel firmy Arkadius, Reszelski Foto i Po Godzinach Art Marcin Reszelski.

Spotkanie było okazją do rzeczowej rozmowy o bieżących sprawach samorządu, inwestycjach, budżecie oraz o codziennych problemach mieszkańców. Obecni na spotkaniu podzielili się swoimi pomysłami na dalsze angażowanie się mieszkańców miasta i gminy w sfery kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Galeria zdjęć Franciszka Szklennika przedstawi obecne na spotkaniu osoby: