Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę dróg i budowę chodników na ulicach: Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej,  Podgórnej i Granicznej w Skokach. 11 marca w Urzędzie zawarto umowę z firmą ODNOWA Modlibowscy spółka jawna ze Skoków.

Umowę z ramienia Gminy Skoki podpisał burmistrz Tadeusz Kłos przy kontrasygnacie skarbnika  Anny Wituckiej – Kałek oraz radnego z tego osiedla Zbigniewa Kubickiego, który również był  zaangażowany w proces tworzenia dokumentacji projektowej. Z ramienia wykonawcy robót umowę podpisał wspólnik  Radosław Modlibowski.

Wartość zadania to 6.396.400 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych wynosi 6.076.580 zł, co stanowi  95% wartości zadania, pozostałe 5% inwestycji stanowią środki własne gminy.   

W najbliższych dniach ruszą prace. Wykonawca ma 300 dni na wykonanie zadania zgodnie z umową. 

Mieszkańców osiedla prosimy o wyrozumiałość w związku z występującymi utrudnieniami i stosowanie się do oznakowania, wprowadzonego na czas realizacji robót.