Gmina Skoki otrzymała 22 listopada ubiegłego roku promesę na przebudowę budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach. Kwota promesy wynosi 547.854,30 zł i stanowi aż 98,00 % ostatecznej wartości tego zadania!

Dofinansowanie to jest skutkiem złożonego 31 marca 2023 roku wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pod nazwą ,,Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”.

Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma MAT-POL – Mateusz Podraza z Przysieki za kwotę 559.035,00 zł brutto. Prace zgodnie z zawartą umową mają skończyć się 26 kwietnia 2024.