4 prewencyjne, radarowe wyświetlacze prędkości stanęły na terenie Gminy Skoki. Dwa w Skokach przy placu zabaw na ul. Polnej i dwa w Potrzanowie na ul. Skockiej w rejonie przedszkola.

Bezpieczeństwo na drodze to kwestia, która powinna być priorytetem dla każdego kierowcy. Niestety, wciąż zdarzają się wypadki spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze czy nieprzestrzeganiem zasad pierwszeństwa.

Jak działa radarowy wyświetlacz prędkości?

Dzięki zastosowaniu radarów, urządzenie dokonuje pomiaru prędkości przejeżdżającego samochodu. Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość, na wyświetlaczu pojawi się informacja o przekroczeniu limitu prędkości, liczba kilometrów świeci się na czerwona i pokazuje się niezadowolona mina 🙁.

Jeśli kierowca dostosował się do obowiązującego na danym odcinku limitu prędkości liczby prędkości pojazdu świecą się na zielono, a buźka jest uśmiechnięta 🙂.   

Wyświetlacz prędkości działa jako narzędzie prewencyjne, które ma na celu uświadomienie kierowcom o konieczności przestrzegania przepisów drogowych i dostosowywania prędkości do warunków panujących na drodze.