Ścieżki rowerowe w Gminie Skoki – to temat od wielu lat poruszany przez wielu mieszkańców, szczególnie tych z zamiłowaniem do podróży na dwóch kołach. Przedstawiamy więc aktualną sytuację Skockiej Ścieżki Rowerowej, stan na luty 2024.

Przypomnijmy całość będzie miała ok 8 km, co w połączeniu z istniejącą infrastrukturą da ok 10 km. Ścieżka pobiegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej z Roszkowa do Sławy Wielkopolskiej i podzielona jest na 4 odcinki:

Etap 1. –  Turystyczna – Parkowa.

Inwestorem jest gmina Skoki. Odcinek ten jest obecnie w realizacji przez firmę BIMEX Sp. z o.o. Sp. K. z Rogoźna. Prace ruszyły z początkiem tego roku i zgodnie z umową mają zakończyć się 10 września tego roku. Kosz tego etapu to 2.586.690,20 zł. Uzyskaliśmy na ten cel z Polskiego Ładu 2.000.000 zł, co stanowi 77,32 % wartości inwestycji.

Planowany przebieg i początek realizacji:

Etap 2. –  Skoki – Sława Wielkopolska.

Od ROD Karolewo do chodnika przy drodze w Sławie Wielkopolskiej. Etap ten zakwalifikował się do programu „Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich – kosztorys: 3.951.519,63 zł, z czego 50% pokrywa gmina Skoki.

Inwestorem tego zadania jest WZDW i to oni będą budować ten odcinek ścieżki na podstawie podpisanego z gminą Skoki porozumienia. Wpierw ruszyć musi procedura przetargowa i wybranie wykonawcy. Pierwsze łopaty powinny zostać wbite w plac budowy na przełomie wiosny i lata.    

Etap 3.  – Sława Wielkopolska – Rejowiec.

Od ronda w Sławie Wielkopolskiej do chodnika przed sklepem spożywczym w Rejowcu.

Etap 4. – Roszkowo – Skoki

Od skrzyżowania dróg przed torami do ul. Wągrowieckiej.

Dlaczego to trwa tak długo?

Prace nad planowaniem oraz przeprowadzeniem niezbędnych działań administracyjnych w temacie Ścieżki trwają już od ponad 6 lat.

Największymi trudnościami są negocjacje z PLP PLK S.A. oraz WZDW w Poznaniu dotyczące przejęcia terenu pod planowaną inwestycję.

Przez ten czas tworzone są mapy, projekty oraz wnioski o zezwolenie na realizację działań.

Przebieg trasy rodzi dodatkowe wyzwania ponieważ konieczne będzie wykonanie m.in. estakady nad rowem kolejowym przy Roszkówku, kładki nad Małą Wełną czy wykonanie przejścia przez tory z rogatkami na Sławie Wielkopolskiej.

Ścieżki to też spore koszty.

Całość szacowana jest na około 20.000.000 zł (roczny budżet Gminy Skoki na inwestycje wynosi w 2024 roku 24.000.000 zł).

Część tej kwoty zostanie pokryta przez uzyskane dofinansowań oraz przez współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich.